Husův dům Volyně

Působením evangelických farářů Břetislava Hladkého (1895-1982) a Karla Machotky (1881-1954) vznikla za přestupového hnutí ve Volyni kazatelská stanice (1921) a z ní filiální sbor (1923) farního sboru ČCE ve Strakonicích. V zakoupené budově školy byl v roce 1935 po rekonstrukci na ´Husův dům´ slavnostně otevřen sborový sál. Od roku 1947 je Volyně farním sborem.

Po úmrtí faráře (1946-1966) Jana Polička (1912-1966) byl sbor několik desetiletí administrován ze Strakonic. Teprve s příchodem faráře (2004-2016) Hynka Tkadlečka byl sborový dům rekonstruován. Od roku 2009 má sbor kazatelskou stanici ve Strakonicích.