Evangelický hřbitov Trnávka

Evangelický hřbitov byl v Trnávce zřízen v roce 1789, za druhého z tolerančních farářů (1784-1799) Štěpána Kalmára. Navazuje na zadní část kostela evangelické církve a.v. Roku 1854, za faráře Václava Marečka, byl hřbitov rozšířen.

Je zde pohřben pátý ze zdejších evangelických luterských farářů (1795-1852) Jan Kovář (1768-1857) a jeho nástupce (1853-1893) Václav Mareček (1824-1901).