Evangelický kostel Třebíč

V Třebíči vznikla nejprve v roce 1889 kazatelská stanice a v roce 1908 filiální sbor evangelické reformované (h.v.) církve z Horních Vilémovic. Samostatný farní sbor již spojené Českobratrské církve evangelické, se ustavil roku 1920. Roku 1935 vznikla kazatelská stanice při Evangelických sociálních ústavech v Myslibořicích.

Evangelický kostel postavil filiální sbor v letech 1909-1910 v novoklasicistním slohu se čtyřbokou věží nad vstupem do kostela. Slavnostně byl otevřen 15. srpna 1910, za hornovilémovického faráře (1898-1924) Jaroslava Urbánka (1870-1950).