Evangelický kostel Jablonné v Podještědí

Evangelický kostel vznikl v období tzv. německého přestupového hnutí. Základní kámen byl položen 22. září 1901. Jednolodní stavba Evangelische Kreuzkirche v novogotickém slohu s věží v průčelí a se zadní apsidou, ve které jsou v současnosti instalovány varhany, byla slavnostně otevřena 21. července 1902. V období 1919-1945 bylo místní společenství součástí Německé evangelické církve (DEK).

Po roce 1945 se zde konaly bohoslužby jak Českobratrské církve evangelické, tak Církve československé. Roku 1949, za faráře (1948-1954) Josefa Hornycha (1910-1981), vznikl samostatný sbor ČCE. V roce 1955, za vikáře (1955-1961) Amose Tejkala (1929-2014), bylo sídlo sboru přeneseno do Cvikova.

Péčí Československé církve husitské byl kostel po opravě slavnostně otevírán 4. října 1986. Spravován je náboženskou obcí CČSH v Liberci, která 22. září 2001 slavnostně připomněla 100. výročí položení základního kamene.