Pamětní deska Mikuláše Biskupce Pelhřimov

Pamětní deska je umístěna na Sborovém domě ČCE v Biskupcově rodném Pelhřimově, od roku 1993, kdy byl dům slavnostně otevřen. Mikuláš z Pelhřimova se ve městě narodil kolem roku 1385, zemřel patrně roku 1459 jako vězeň Jiřího z Poděbrad na zámku v Poděbradech. Příjmí Biskupec měl snad už po svém otci.

Od roku 1409 byl bakalářem filosofie, roku 1415 se stal farářem v Kondraci pod Blaníkem. V září 1420 byl zvolen hlavou a mluvčím táborského křídla husitských kněží, třebaže působil v Písku. Táborský směr s rozpoznáním a důrazem na svědectví Bible a prvotní církve, a tedy proti staleté následné církevní tradici, obhajoval na disputaci v Karolinu v dubnu 1431 a prosazoval při jednáních se zástupci koncilu v Chebu v květnu 1432. Stanovisko ´táborské církve´ formuloval v ConfessioTaboritarum (Vyznání a obrana Táborů) z let 1431-1433 a vycházel z něho při hájení čtvrtého Pražského artikulu na koncilu v Basileji proti Jiljí Charlieovi.

Táborský směr nepřijal kompaktáta, přesto Mikuláš Biskupec působil v Písku až do roku 1449 a další tři roky v Táboře. Když v létě 1452 Tábor podlehl tlaku zemského správce, skončil Mikuláš z Pelhřimova v poděbradském vězení, kde po několika letech zemřel.

 

Zajímavost

Socha Mikuláše Biskupce z topolového dřeva je umístěna na městských hradbách v ulici Příkopy.