Evangelický hřbitov Dlouhé

Hřbitov Evangelický hřbitov byl založen a vystavěn v roce 1888 evangelickými občany z Dlouhé a Račic na pozemku Františka Dudka st. a Františka Dudky ml. Stavbu řídil mistr Samek z Milasína. Náklady na zřízení hřbitova o rozloze 266m2 byly 350 zl. Vysvěcen byl téhož roku farářem z Jimramova P. Totúškem za asistence evangelického faráře P. Josefa Dobeše. První na něm byl pochován občan Jan Chalupa, výměnkář. V roce 1922 byl celý hřbitov opraven, byla postavena márnice a provedeny další úpravy. V roce 1928 byla od Josefa Dudka přikoupena přiléhající parcela ke hřbitovu a prostor byl oplocen. Také celá zeď kolem hřbitova byla nově opravena. Protože plot u hřbitova, hřbitovní zdi I márnice byly v havarijním stavu, probíhá zde rekonstrukce. Sloupky, plot a brána byly vyměněny), celkové náklady na provedené opravy činí 56 tisíc korun. V roce 2001 byly zahájeny zednické práce na opravě zdi a márnice. Předběžný odhad nákladů na opravy činí 150 tisíc korun.