Evangelická fara Bučina

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor postavil původní toleranční faru v roce 1787, za faráře (1785-1787) Michala Gaala (?-1793), rok po stavbě kostela. Nová, v současnosti jednopatrová, budova fary byla postavena roku 1866, za faráře (1864-1869) Václava Vališe (1842-1897). Od té doby byla několikrát adaptována, naposledy v roce 1997 za faráře (1989-1997) Ladislava Horáka (1922-2011). Je situována naproti vstupu na evangelický hřbitov obklopující kostel. V přízemí je upraven prostor pro shromáždění během zimního období.