Evangelický kostel Nosislav

Evangelický kostel v Nosislavi je trojlodní budova v novorománském slohu s polygonální apsidou. Vznikla podle projektu ´chrudimského´ architekta Františka Schmoranze. Základní kámen byl položen v říjnu roku 1872, za faráře (1864-1903) Daniela Nešpora (1834-1903). Kostel byl slavnostně otevřen 8. října roku 1876.

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl v Nosislavi již koncem roku 1781. Prvním kazatelem sboru byl v období od června 1782 do srpna 1784 pozdější první moravský superintendent h.v. (1785-1827) Michal Blažek (1753-1827). Tehdy byly u čp. 156, naproti současnému kostelu, postaveny jak fara, tak původní toleranční modlitebna. Ta byla slavnostně otevřena na Svatodušní svátky roku 1784. V roce 1785 byla založena také evangelická škola, která jako konfesijní skončila roku 1872.

Zajímavost

V Nosislavi vznikl první evangelický toleranční sbor v českých zemích již k 31. prosinci 1781, tedy 10 týdnů po vydání Tolerančního patentu.
Vzhledem i projektem je nosislavský kostel (1876) obdobou kostela v Čáslavi (1869), byť je interiér nosislavského kostela mnohem světlejší. Navíc tehdejší faráři, Daniel a Pavel Nešporové, byli rodní bratři.