Evangelický hřbitov Telecí

Když byl roku 1783 postaven toleranční kostel, vznikl okolo něho hřbitov, za faráře (1783-1790) Štěpána Gaala. O století později byl hřbitov posunut za kostel, otevřen byl 3. března 1879, za faráře (1874-1915) Josefa Martinka (1847-1921).

Jediným hrobem před vstupem na hřbitov je rodinný hrob s náhrobkem teleckého faráře (1822-1874) Václava Karafiáta (1794-1874), strýce autora knihy ´Broučci´ Jana Karafiáta. Na hřbitově má náhrobek telecký farář (1926-1955) a účastník protinacistického odboje Otokar Kadlec (1900-1955). U rohu kostela byl také pochován farář (1814-1821) Jan Opočenský (?-1821).