Husův pomník Jičín

Tento nejstarší pomník M. Jana Husa v českých zemích od sochaře Antonína Suchardy stojí dnes na pěší zoně Husovy třídy. Slavnostní odhalení se konalo 7. července 1872. Jedná se o sochu v životní velikosti na kamenném podstavci, představující v romantickém pojetí Husa jako kazatele v taláru s Biblí v levé ruce. Nápis na průčelí pomníku konstatuje: ´Vděčné památce Mistra Jana Husa občanstvo Jičínské 1872´. Od roku 1958 je pomník kulturní památkou.