Evangelický kostel Nymburk

V Nymburce vznikla v roce 1868 kazatelská stanice evangelického reformovaného (h.v.) sboru ve Chlebích, péčí seniora Poděbradského seniorátu h.v. (1861-1904) Jana Janaty (1825-1905). Samostatný farní sbor h.v. byl ustaven roku 1897. Kostel byl postaven rok nato podle projektu později brněnského architekta Friedricha Gottloba Albera (1846-1927) stavitelem Josefem Blechou z Prahy-Karlína. Budova v novorenesančním slohu byla slavnostně otevřena 3. prosince 1898 superintendentem J.E.Szalatnayem. Souběžně s kostelem byla postavena také fara.

V roce 1953 byla přestavěna a rozšířena místnost za kostelem, za faráře (1940-1971) a seniora (1953-1971) Josefa Beneše (1907-1978). V současnosti slouží tento prostor jako shromažďovací místnost během zimního období a pro různá seniorátní setkání.