Evangelický kostel Brandýs nad Labem

Původně gotický kostel sv. Petra, barokně přestavovaný, slouží dnes brandýskému sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE).

S rozvojem města začali na konci 19. a ve 20. století přicházet do Brandýsa nad Labem i do Staré Boleslavi první evangelíci. Díky přestupovému hnutí po vzniku Československa sílil i počet evangelíků: v roce 1922 byla založena kazatelská stanice a v roce 1930 vznikl samostatný sbor ČCE.

Za pouhých několik měsíců byl postaven kostel, který byl slavnostními bohoslužbami otevřen 14. prosince 1930. Zde přežili brandýští evangelíci 2. světovou válku, nepřežili však normalizační dobu komunistického režimu. V roce 1978 musel kostel i fara ustoupit výstavbě sídliště a obě budovy byly zbořeny. Členové sboru mohli sice bezplatně užívat kostel sv. Petra na Hrádku (kostel z roku 1304, původně gotický, barokně přestavovaný, Josefem II. zrušený a později také málem pobořený), ale přesto v roce 1980 zakoupili vilu na okraji města a přestavěli ji na sborový dům a faru.

Nakonec ale všechno dopadlo jinak. Kostel sv. Petra Na Vyšším Hrádku, jednolodní stavba s pětibokým presbytářem a malou sakristií, byla později velikým nákladem opravená. V roce 1999 se tento starobylý kostel, v němž byly při opravách objeveny nejen gotické dlaždice, ale také náhrobní kámen z roku 1622, stal majetkem sboru.