Evangelický kostel Křížlice

Brzy po vydání tolerančního patentu v roce 1781 se v Křížlicích scházejí evangelíci ze širokého okolí; již v roce 1782 založili sbor, jehož členové se přiklonili k augsburskému (luterskému) vyznání. V té době patřili do křížlického luterského sboru i luterští evangelíci ze vzdáleného Libštátu a Spálova.

Toleranční chrám, podobný ostatním chrámům z té doby, byl postaven v roce 1786 za vsí, bez věže, za prvního faráře (1782-1786) Štěpána Šimko (1755- ?). Slavnostní otevření se konalo 1.ledna 1786.

Věž byla přistavěna až v roce 1878 a zvonění zvonů na věži křížlického kostela se od té doby rozléhá nad horskými stráněmi a údolími. Slavnostní otevření proběhlo 9.října 1881, za faráře (1864-1895) Bohdana Kutlíka (1838-1925). Vybavení kostela je původní, s kazatelnou nad oltářem a s typickou luterskou ´zahrádkou´. Také dřevěné galerie a lavice pamatují staré časy. Varhany byly na kůru umístěny později.

Také hřbitov, který se rozkládá kolem chrámu, je původní a dodnes slouží svému účelu. Nedaleká výstavná fara s mansardovou střechou byla postavena v roce 1871 a dnes slouží k rekreaci. Stará evangelická škola pod kostelem je oblíbeným místem pro pořádání letních i zimních pobytů mládeže.