Evangelický kostel Opatovice

Kostel evangelického luterského (a.v.) sboru byl ve své původní podobě, bez věže, slavnostně otevřen 6. června 1820 za faráře (1792-1832) Alexandra Andaházyho (?-1832). Současná podoba kostela je z roku 1887, kdy došlo k přestavbě a byla přistavěna věž, za faráře (1872-1905) Josefa Jakuba Kučery (1846-1905). Původní toleranční dřevěný kostel byl slavnostně otevírán 6. června 1784 za faráře (1783-1792) Jana Michny. Vůbec první bohoslužby se konaly již 7. září 1783 ve stodole u Jana Dlouhého.

V roce 1876 vznikly obě současné kazatelské stanice Číhošť a Smrdov (dnes Sázavka). V roce 1878 vznikla kazatelská stanice a.v. také v Čáslavi, která v roce 1918 vytvořila s tamějším sborem h.v. evangelický sbor sjednocené Českobratrské církve evangelické. V roce 1881 se osamostatnil evangelický luterský sbor (a.v.) ve Vilémově.

Zajímavost

Dva z opatovických farářů byli zvoleni superintendenty evangelické církve a.v. v Čechách: farář (1832-1872) Prokop Heřman Kryštůfek byl superintendentem v letech 1845-1863 a farář (1872-1905) Josef Jakub Kučera v letech 1903-1905.