Evangelický kostel h.v. Libštát

Po vyhlášení Tolerančního patentu Josefa II. v roce 1781 se většina evangelíků (117 rodin) přihlásila k helvetskému (reformovanému) vyznání, několik rodin k vyznání luterskému.

Stavba modlitebny na sebe nenechala dlouho čekat. Byla prostá; jinak to ani nebylo povoleno. Musela stát na kraji vesnice, nesměla mít věž ani ozdobná okna. Byla postavena v novoklasicistním stylu a je krásná ve své prostotě. Slouží od roku 1787 do dnešních dní. Na původních dřevěných dveřích čteme biblický text: „Aj! Soudce již před dveřmi stojí!“ A letopočet 1786 – rok začátku budování modlitebny.

Brzy došlo také na stavbu fary vedle kostela, bylo to v roce 1789. Hřbitov, založený v roce 1856 vlastní sbor dodnes, pečuje však o něj obec. Je zde pochován bývalý místní farář (1910-1921) Slavomil Daněk (1885-1946), který odešel v roce 1921 na nově zřízenou Husovu bohosloveckou fakultu. Stal se významným profesorem Starého zákona.