Evangelický kostel Jeseník

Na začátku německého přestupového hnutí po I. vatikánském koncilu (1871) vznikl v roce 1879 v Jeseníku filiální sbor a.v. z Holčovic. Při tolerančním jubileu byl 13. října 1881 položen základní kámen kostela, který byl slavnostně otevřen 16. června 1883. Jednolodní novorománskou stavbu z kamenných kvádrů zakončuje čtyřboká věž v průčelí. Vedle kostela vznikla současně i fara; na stavbu přispěla holandská princezna. 

V roce 1883 byl ustaven v Jeseníku samostatný luterský (a.v.) sbor, který se po roce 1918 stal součástí Německé evangelické církve (DEK) a spolu s ní po roce 1945 zanikl. Budovy převzala Českobratrská církev evangelická. Samostatný sbor vznikl k 1. listopadu 1946, kdy zde již působil farář (1946-1948) Jaroslav Choděra (1914-1980). Roku 1981, za faráře (1966-1981) Lubomíra Kabíčka (1934-2020), byly renovovány varhany; opět díky daru z Nizozemí.