Evangelický hřbitov Hradiště

Hřbitov se rozkládá v bezprostřední blízkosti evangelického kostela, první zmínka je k roku 1835. V roce 1872, za faráře (1865-1891) a evangelického spisovatele Ludvíka Bohumila Kašpara (1837-1901), byl hřbitov rozšířen a upraven. Je zde pohřben zdejší farář (1961-1986) Čestmír Rychetský (1921-1987) a také zdejší vikář (1928-1931) Antonín Gayer (1872-1931). Vedle nich má náhrobek i farář, naposledy působící v Hlinsku, Jiří Vojtěchovský (1917-2001).

Najdeme tu i památník všech dosavadních zdejších evangelických farářů od toleranční doby a náhrobek ´spoluzakladatele´ (společně s farářem Čeňkem Jurenem) evangelické školy Františka Trojana (1829-1908).