Evangelický kostel Dvakačovice

Dvakačovický evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl záhy po vyhlášení Tolerančního patentu. První bohoslužby konal farář (1783-1788) Jan Szalay 3.srpna 1783. Sbor postavil roku 1784 faru; toleranční kostel byl slavnostně otevírán 13.listopadu 1785. Za faráře (1814-1825) Gersona Szalatnaye (1790-1854) vznikl nový hřbitov i nová fara a byl upravován interier kostela. Stavba současného kostela, podle projektu architekta Františka Schmoranze z roku 1852, se protáhla kvůli požáru Dvakačovic v roce 1854. Slavnostní otevření kostela se konalo až 16.září 1860 za faráře (1859-1894) a seniora (1879-1891) Josefa M. Esteráka (1827-1894), který je pohřben na zdejším evangelickém hřbitově..

Roku 1890 byl postaven kostel v kazatelské stanici v Pardubicích. V roce 1895 se osamostatnil sbor v Chrudimi a nakonec se v roce 1948 oddělil sbor v Holicích.

Zajímavost

V zadní části kostela jsou umístěny tři pamětní desky jak s faráři reformovaného sboru, tak s faráři sboru ČCE. Třetí z nich připomíná faráře (1830-1839) a seniora Chrudimského seniorátu h.v. Karla Nagye (1798-1839).