Sborový dům Dambořice

Evangelíci z Dambořic a okolí patřili v potolerančním období k evangelickému reformovanému (h.v.) sboru v Kloboukách. Kazatelská stanice klobouckého sboru se ustavila, po dvou neúspěšných pokusech (1824, 1857), až k 6. lednu 1888, za klobouckého faráře (1877-1922) Ferdinanda Císaře (1850-1932), třebaže evangelický hřbitov byl v Dambořicích založen již roku 1858, za faráře (1840-1877) Josefa Totuška (1808-1877).

Se vznikem kazatelské stanice byla hned roku 1888 koupena budova a upravena na modlitebnu. V roce 1946 vznikl tzv. filiální sbor, od roku 1956 pracuje v Dambořicích samostatný farní sbor. Tehdy byla k budově přistavěna sborová místnost pro setkávání během týdne. Roku 1968 se podařilo sboru zakoupit domek a upravit na faru. Při jedné z větších oprav modlitebny k ní bylo v roce 1988 přistavěno kryté zápraží.

Zajímavost

V období 1550-1622 žilo v Dambořicích početné společenství novokřtěnců, habánů.