Betlémská kaple Bohemka

Vesnice Bohemka byla roku 1905 založena na jihu dnešní Ukrajiny potomky českých pobělohorských emigrantů, kteří sem přišli z české emigrantské osady Zelów - narozdíl od řady dalších českých osad, které tehdy, ve 2. polovině 19. století, na západě dnešní Ukrajiny na Volyni, vznikly na základě ekonomické migrace přímo z českých zemí (Kupičov, Boratín ad.).

Evangelický reformovaný sbor se v Bohemce ustavil hned roku 1906. Existoval během řady politických změn až do roku 1962, kdy byl komunistickým režimem donucen zastavit činnost. Ale po třiceti letech byl, po vzniku svobodné Ukrajiny, začátkem roku 1992 obnoven a jako ´Nezávislý evangelický bratrský sbor v Bohemce na Ukrajině´ úzce spolupracuje s Českobratrskou církví evangelickou (ordinováni tři zdejší presbyteři, kazatelská pomoc farářů ČCE, kurzy češtiny, účast dětí z Bohemky na letních táborech ČCE ...).

Záhy vznikl projekt na stavbu prvního kostela v Bohemce. Jeho budova byla postavena v letech 1995-1996 za podpory ČCE a řady dalších institucí. Slavnostně byla Betlémská kaple otevřena 20. října 1996 za účasti synodního seniora Pavla Smetany a mnoha oficiálních hostů, i krajanských spolků.