Evangelický kostel Kostelec nad Labem

V Kostelci nad Labem vznikla v roce 1904 kazatelská stanice evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Libiši. V roce 1927, za libišského faráře (1926-1966) Břetislava Hladkého, se stala filiálním sborem a v témže roce byla postavena patrová budova Husova domu s modlitebnou v 1. patře. Jako v jednom z mála evangelických kostelů existuje v budově kolumbarium. Samostatný evangelický sbor v Kostelci působil v letech 1954-2000, od roku 2001 opět jako kazatelská stanice evangelického sboru v Libiši.