Evangelický kostel Horní Krupá

V době po vyhlášení Tolerančního patentu se přihlásilo jen padesát rodin k reformovanému vyznání, a to nestačilo k vytvoření samostatného sboru. Byli přijati ve sboru v Sázavě, který byl vzdálen šest hodin cesty. V letech 1791–1824 zůstal sázavský sbor bez kazatele. Přesto se evangelíci v Horní Krupé nevzdali. Bohoslužby se konaly v soukromých staveních, jednou za čas přišel mezi ně kazatel.

Přes bídu v kraji a jeho odlehlost se hrstka věřících zasloužila o postavení modlitebny. V roce 1847 již stála nedaleko od vsi a byla slavnostními bohoslužbami otevřena 30. října 1847. Samostatný sbor byl ustaven v roce 1867. Od ostatních tolerančních staveb se modlitebna v Horní Krupé lišila svým vzhledem. Byla postavena podle plánu stavitele Prchala z Habru. Jednolodní novoklasicistní modlitebna měla vysoká okna s oblouky v horní části, trojúhelníkový štít a pěkný vstupní portál. Uvnitř byly dvě dřevěné galerie, dvě řady lavic a kamenná podlaha. Apsidu prosvětlovalo velké okno. První varhany byly pořízeny v roce 1872.