´Evangelická fara´ Kšely

Evangelická fara byla připravena v roce 1788 pro faráře (1787-1793) Samuela Szeremleye. Byla od počátku postavena jako patrová budova s tím, že přízemí mělo sloužit jako evangelická škola a v patře byl byt faráře. Škola byla však povolena po řadě pokusů (1788, 1833, 1851) teprve 16. července 1857 a výuka zde slavnostně zahájena 23. října 1858 (konfesijní škola trvala do roku 1914).

Budova fary dostala v roce 1909, za faráře (1904-1952) Oskara Nagye (1874-1958) neoklasicistní ráz. V roce 1972 byly fara i kostel, po přesunutí sídla evangelického sboru do Českého Brodu, prodány. V roce 2006 opravená budova je v soukromých rukou.