Náhrobek Antonína Fleischera

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Libiši. Antonín Fleischer (1843-1916), syn libišského faráře (1822-1850) Josefa Fleischera (1794-1850), se stal dlouholetým učitelem na evangelické škole v rodné Libiši. Po studiích v Praze byl nejprve učitelem na evangelické faře v Předhradí, v období 1863-1868. V dalších letech působil v Praze u Klimenta a na Reformovaném učitelském ústavu v Čáslavi (1874-1876). Nato se vrátil do Libiše, kde působil tři desetiletí (1876-1907).