Kostel sv. Trojice Český Brod

Renesanční kostel z roku 1560 byl původně utrakvistický. Vzácnou součástí kostela, dodnes zachovanou a památkově chráněnou je venkovní kazatelna z období saské renesance. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byl kostel přesvěcen na katolický. Během let však chátral a uvažovalo se dokonce o jeho zbourání.

Po vyhlášení Tolerančního patentu v roce 1781 vznikl v nedalekých Kšeĺích evangelický sbor. Tam začali docházet i evangelíci z Českého Brodu.

V roce 1903, za faráře (1902-1903) Ludvíka Bohumila Marka (1866-1924), vznikla v Českém Brodě kazatelská stanice tolerančního reformovaného (h.v.) sboru ve Kšelích, která se v dalších letech rychle rozvíjela. Její členové dlouho usilovali o získání opuštěného a zchátralého kostela Nejsvětější Trojice s nedalekou dřevěnou zvonicí. Povedlo se to až po zdlouhavých jednáních roku 1951, za faráře (1904-1952) Oskara Nagye (1874-1958). Dá se říci, že se evangelíci vrátili „do svého“. První slavnostní bohoslužby se konaly 24. května 1953, za vikáře (1953-1959) Blahoslava Černohorského (1906-1959). Od 1. ledna 1969, za vikáře (1968-1980) a prvního faráře (1980-1985) v Českém Brodě Jiřího Štorka (1941-2003), bylo sídlo sboru přeneseno ze Kšel do Českého Brodu. Podle návrhu architekta J. Poličanského a architekta J. Trnky byl renovován interiér kostela; varhany a zvon pocházejí ze Kšel. 12. června 1983 byl obnovený kostel otevřen slavnostními bohoslužbami pod širým nebem.

cesky-brod.evangnet.cz/o sboru/