´Kostel sv. Kryštofa´ Broumov

Zhruba na stejném místě, kde stojí dnešní kostel Sv. Václava, si broumovští evangelíci a.v. postavili v roce 1610, na základě Majestátu z 9. července 1609, dřevěný kostel sv. Kryštofa. Roku 1618 nechal opat broumovského kláštera Wolfgang Selender, coby majitel města, kostel uzavřít. Událost se stala jedním z důvodů, proč vypuklo v květnu 1618 české stavovské povstání coby úvod ke třicetileté válce, během které kostel vyhořel.

V roce 1676 byla, patrně v těsné blízkosti, postavena dřevěná kaple Sv. Václava. Budova současného kostela je z roku 1729; jeho půdorys má tvar prodlouženého řeckého kříže a je včleněn do uličního traktu. Za josefinských reforem byl kostel roku 1788 zrušen, znovu vysvěcen byl nejprve roku 1885 a opakovaně v roce 1995.

Zajímavost

Sporným bodem při uzavření broumovského evangelického kostela, stejně jako při zboření evangelického kostela v Hrobu, byl výklad ustanovení Majestátu ohledně královských statků, mezi které byly v Čechách automaticky zahrnovány i statky církevní.
Narozdíl od toho ´Majestát pro Slezany´, vydaný o pouhých šest týdnů později, 20. srpna 1609, výslovně předpokládá, že církevní statky jsou statky královskými, byť se jinak týkal pouze slezských luteránů.