Evangelický kostel Libice nad Cidlinou

Kostel evangelického reformovaného (h.v.) sboru byl postaven roku 1896 v neorenesančním slohu, za faráře (1895-1927) Františka Nováka (1862-1930). Původní toleranční kostel byl slavnostně otevírán 23. listopadu 1794, když byl farářem (1783-1837) Mojžíš z Tardy (1759-1837).

Toleranční faru sbor stavěl v roce 1789, v souvislosti se zánikem tolerančního sboru v Sánech (1787). Budova současné fary z roku 1884, za faráře (1879-1895) Aloise Jelena (1848-1909), podnítila naopak vznik sboru v Opolanech (1885). V roce 1870 začala pracovat kazatelská stanice v Poděbradech a roku 1895 vznikl v Poděbradech samostatný sbor.

Zajímavost

V bezprostřední blízkosti evangelické fary na konci obce směrem k soutoku Cidliny s Labem odkryté trosky slavníkovského hradiště z 10. století.