´Evangelický kostel Zmrtvýchvstání´ Broumov

V roce 1893 vznikla v Broumově, na základě německého přestupového hnutí ´Los von Rom´, kazatelská stanice evangelického sboru a.v. v Šonově. Když byl roku 1905 ustaven samostatný sbor, stál již v dnešní části Broumova, Velké Vsi, secesní kostel s neorenesančními prvky a čtyřbokou věží, postavený v roce 1903. V roce 1909 byla přistavěna budova fary.

Po zániku Německé evangelické církve (DEK) připadl kostel Církvi československé (husitské), v prvním poválečném období se v něm konaly i evangelické bohoslužby, za hronovského faráře (1943-1969) Bohumila Potměšila (1903-1998). Kolem roku 2000 byl celý komplex kompletně rekonstruován; dnes je majetkem Diakonie Broumov, navázané na Církev československou husitskou.