Kaple Panny Marie Kouřim

Kaple zasvěcená Panně Marii Pomocné v Kouřimi byla vystavěna na místě někdejšího středověkého městského popraviště za hradbami, kterému se přezdívalo "Na Stínadlech". Připomíná pět mnichů, kteří byli na tomto místě upáleni roku 1421 husity. Ti tehdy ve městě vypálili cisterciácké proboštství s kostelem sv. Martina, stojící na severozápadním rohu historického jádra města.

 Kapli P. Marie na symbolickém pětibokém půdoryse nechal vystavět v letech 1724 až 1727 opat Ota Zahrádecký z cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory (pod nějž proboštství historicky patřívalo) na památku těchto mučedníků. Stavbu v barokním slohu projektoval vynikající český architekt Jan Blažej Santini Aichel, který dříve přestavoval i katedrálu v Sedlci. Kaple v Kouřimi byla ale stavěna až po jeho smrti a odlišuje se od původních plánů, které se dochovaly. Neznámý stavitel do ní totiž zakomponoval i prvky tehdy již nastupujícího rokoka. Dnes je kaple používána jako městská smuteční síň.

Zajímavost

památka pěti mnichů upálených zde husity v roce 1421