Evangelický kostel Rovečné

Přestože toleranční evangelická modlitebna byla v Rovečném postavena již v roce 1784, samostatný evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl v Rovečném až v roce 1812, jako jeden z mála v potolerančním období (1800-1861). Toleranční kostel byl spolu s farou, postavenou v roce 1813, a evangelickou školou z roku 1785 opraven v roce 1846.

Současný kostel byl postaven v letech 1897-1898, za faráře (1894-1926) Františka Ileka (1855-1926). Jde o novorenesanční budovu se čtyřbokou přední věží a zadní pětibokou apsidou. Slavnostně byl kostel otevřen 28. září 1898.