Pamětní deska na evangelické faře Třebíč

Pamětní deska byla instalována roku 1929 na západní zeď evangelické fary. Připomíná bratrské dějiny Třebíče, zejména nucený odchod obyvatel utrakvistického a bratrského vyznání do vyhnanství v roce 1629 v důsledku Obnoveného zřízení zemského (pro Moravu bylo platné od roku 1628).

Jmenováni jsou třebíčtí kazatelé Jakub Petrozelín, děkan v utrakvistickém chrámu, a správce sboru Jednoty bratrské v Třebíči - Jejkově Vavřinec Justýn. Děkan Petrozelín byl osobním kazatelem Kateřiny z Valdštejna, manželky ochránce Jednoty Karla staršího ze Žerotína. Podle tradice oba opustili město po Velikonocích 1629. Petrozelín odešel z Moravy společně s Žerotínovou rodinou do slezské Vratislavi, kde roku 1633 zemřel na mor. Kazatel Justýn následně pobýval rovněž ve Vratislavi, pak v Lednici, Skalici a naposledy ve slovenském Púchově (†1648)