Evangelický kostel Sázavka

Sázavka (dříve Smrdov) je kazatelská stanice původně luterského (a.v.) sboru v Opatovicích. Jako filiální sbor byl Smrdov potvrzen Vrchní církevní radou 6. září 1876. Kaple vznikla přebudováním starší ´bednárny´. Spolu se hřbitovem byla slavnostně otevřena 4. října 1880, za faráře (1832-1872) Prokopa Heřmana Kryštůfka (1802-1873).