Náhrobek Jana Řezníčka

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Chocni. Jan Řezníček (1890-1970) byl roku 1916, jako student teologie, odsouzen k trestu smrti za účast na Husově slavnosti v Ženevě 6. července 1915 s přednáškou T. G. Masaryka. Císařem Karlem I. byl omilostněn a v roce 1917 amnestován.

Byl dlouholetým evangelickým farářem v Chocni (1920-1962) a v období 1941-1952 zároveň seniorem Chrudimského seniorátu.