Evangelický kostel Borovnice

Borovnice s okolím patřila od Tolerančního patentu k evangelickému h.v. sboru v Jimramově. Po vzniku filiálního sboru, v roce 1883 za faráře (1866-1899) Josefa Totuška (1836-1899), přešla Borovnice k evangelickému h.v. sboru v Německém (dnes Sněžném). Po ustavení samostatného sboru h.v. v Daňkovicích se Borovnice stala od roku 1904 jeho součástí.

Mezitím byl během letních měsíců postaven a 15. srpna 1886 slavnostně otevřen kostel jako prostá jednolodní stavba, k níž byla roku 1913 přistavěna věž. Na kostel navazuje místní hřbitov.