Evangelická fara Krakovany

Při stavbě evangelického kostela v roce 1805, za faráře (1805-1820) Štěpána Gaala, byla nedaleko postavena také fara. Současná budova fary však byla vybudována až roku 1833, za faráře (1825-1866) Jana Košuta ml. (1802-1866).

V roce 1962, za faráře (1949-1982) Františka Matuly (1917-1988), bylo na faře vybudováno ústřední topení. Roku 1997 byla na faře zařízena shromažďovací místnost pro zimní období; náhradou za prostor v bývalé evangelické škole. V roce 2010 došlo na generální opravu budovy. Byl zrekonstruován farní byt a budova byla také zateplena.