Sborový dům Archa Kaplice

Kazatelská stanice evangelického sboru v Českých Budějovicích, s vlastním vikářem i pro široké okolí, vznikla v Kaplici záhy po roce 1945. V koupené budově byla upravena modlitebna slavnostně otevřená 3. července 1951, za faráře (1950-1966) Miroslava Růžičky (1904-1993). Kaplice zůstává jedinou kazatelskou stanicí českobudějovického sboru; ty ostatní, tedy Trhové Sviny, Český Krumlov a Velešín již byly zrušeny.

V letech 2003-2008 byl v Kaplici postaven sborový multifunkční dům Archa, podle návrhu architekta Petra Wíznera, slavnostně otevíraný 24. září 2005, kdy byl českobudějovickým farářem (1992-2008) Daniel Matějka (1947).

Velký důraz byl kladen na hlavní vstupní fasádu, která byla navržena bez oken, pouze s velkými vstupními dveřmi a sloupem s křížem. V přízemí jsou společenské prostory (sál, předsálí, klubovna), toalety a kancelář faráře. V hlavním sále, kde se konají bohoslužby, je instalován zajímavý dřevěný kříž a ambon (kazatelna). Oba prvky mobiliáře vytvořil David Kratochvíl z nedalekého Soběnova. Kazatelna symbolizuje příď lodi a má i tvar kalicha. Dřevo, ze kterého Kratochvíl vytvořil nejprve kříž a později i kazatelnu, bylo vytaženo po povodni v roce 2002 z říčky Černé. Stůl Páně v Kaplicích nemají. Při večeři Páně ke kazatelně přidávají malý stolek, kde je chléb a víno.

Do obytné a ubytovací části domu v patře se vstupuje odděleným vchodem. Jsou tam pokoje pro hosty se zázemím a byt faráře. Poslední podlaží, kde jsou pokoje pro větší skupiny návštěvníků, je navrženo jako ustupující lehká nástavba s dřevěnými žaluziemi na oknech. Celá stavba je ukončena dřevěnou střechou s obloukem, dodávajícím domu eleganci, modernost a lodní tvar. Náklady na vybudování budovy dosáhly 8,6 milionů korun a na jejím financování se podílely především zahraniční církve a Jeronýmova jednota.

Kromě pravidelných bohoslužeb se sborový dům používá k setkávání různých generací, k biblickým hodinám, besedám nebo promítání filmů. Konají se tu i různá seniorátní či mimocírkevní setkání (Univerzita třetího věku, koncerty základní umělecké školy, různé kroužky). Každý měsíc se také společně s katolíky pořádá ekumenická biblická hodina. V létě slouží prostory i k ubytování turistů, kontakty naleznete v Evangelickém kalendáři nebo na webových stránkách sboru.