Socha Václava Budovce Mnichovo Hradiště

Socha Václava Budovce z Budova od akademického sochaře Josefa Bílka byla odhalena na mnichovohradištském náměstí 17. července 1938, hovořil historik J.V.Šimák. Na současné místo před zámek byla přemístěna během večera 7. listopadu 1950.

Václav Budovec, politik, diplomat a spisovatel, člen Jednoty bratrské, se narodil na zámečku v Červených Janovicích na Kutnohorsku v roce 1551. Byl představitelem českých zemských stavů. Spolu s Matyášem Jindřichem Thurnem se zasloužil roku 1609 o prosazení Majestátu, během stavovského povstání stál v čele apelačního soudu, což ho jako druhého v pořadí dovedlo 21. června 1621 na staroměstské popraviště.

Mnichovohradištské panství vyženil Václav Budovec sňatkem s Annou Zákupskou z Vartemberka v roce 1602. Po roce 1606 dal tvrz přestavět na renesanční zámek.