Evangelický kostel Přerov

Přerov za sebou má velkou reformační, především bratrskou minulost. Ale teprve v polovině 19. století vznikla za nádražím na hřbitově dřevěná zvonice, kterou v letech 1873-1874 - na základě daru pruského krále Viléma I. - nahradil menší evangelický kostel a.v. v pseudogotickém slohu. Zdejší německá luterská komunita zanikla spolu s Německou evangelickou církví po roce 1945. Kostel s okolním hřbitovem byl zbytečně zničen roku 1957 při rozšiřování nádraží.

V roce 1899 vznikla v Přerově kazatelská stanice reformovaného (h.v.) sboru z Prusinovic. Moderní stavba kostela s historizujícími prvky a boční čtyřhrannou věží byla postavena v letech 1907-1908 nedaleko pomníku Jana Amose Komenského.

Kostel byl slavnostně otevřen 25. března 1908, za prusinovického faráře (1906-1925) Josefa Syptáka. V letech 1931-1932 při opravě kostela byla přistavěna fara a síň Komenského, za faráře (1929-1936) Jaroslava Urbánka (1870-1950). Po povodni roku 1997 prošla budova celkovou renovací včetně nově upraveného interiéru. Slavnostní znovuotevření se konalo 31. října 1999, za faráře (1990-2007) Lubomíra Červenky.