Sborový dům Brno Opletalova

V dnešní Opletalově ulici, tehdy Trautenbergerově, měl toleranční evangelický sbor faru. V budově sídlila i evangelická škola, která byla zřízena již roku 1782. Roku 1875 získala obecná škola ´právo veřejnosti´, od roku 1910 jako měšťanská škola. Škola zanikla v roce 1928.

Brněnský evangelický sbor byl unionovaný, luterský (a.v.) i reformovaný (h.v.). Postupně odtud vznikly četné kazatelské stanice - 1861 Znojmo (Znaim), 1863 Šumperk (Mährisch Schönberg), , 1884 Moravská Chrastová (Mährisch Chrostau), 1902 Břeclav (Lundenburg), 1905 Mikulov (Nikolsburg).

V období 1919-1945 byl německojazyčný brněnský sbor součástí Německé evangelické církvi (DEK). Vedle fary, kde měl sbor své sídlo (farní úřad), se bohoslužby konaly v Christuskirche (Červeném kostele). Po zániku DEK připadly obě stavby brněnskému sboru ČCE. Po jeho rozdělení v roce 1951 zde má sídlo evangelický sbor Brno I. Budova byla v letech 1952-1953 (za faráře /1952-1991/ Jana Pokorného /1918-2020/) opravena, ale od roku 1960 obsadilo většinu prostor Vysoké učení technické.

Po roce 1989 byly prostory uvolněny a od roku 1991 zde - vedle sborových prostor - sídlí jedna ze škol Evangelické akademie zaměřená na sociální a zdravotní obory (jak střední, tak vyšší odborná).