´Bratrské oltáře´ Česká Kamenice

Lidová tradice uvádí, že se původně jednalo o lesní, tajné oltáře, které v období, kdy panství patřilo protestantské šlechtě, vytvořila tehdejší katolická menšina. Jedná se o období let 1515 - 1614. V období rekatolizace po bitvě na Bílé hoře, bylo místo navštěvováno místní evangelickou komunitou. Jedná se o oltář, vytesaný do výklenku pískovcové skály. V roce 1887 pak doplněný výzdobou soch Jana Nepomuckého a Antonína Paduánského. V této době už oltář sloužil jako poutní místo. Ve 13 výklencích je i křížová cesta s obrazy (v současné době se jedná o kopie původních obrazů). Po II. světové válce místo pustlo a k obnově došlo až v roce 1993.

Cesta k místu: Z Náměstí Míru po modré značce, přes řeku Kamenici, kolem areálu kaple Panny Marie k domovu pro seniory. Dále pak do kopce, stále po modré, až k rozcestí pod vyhlídkou Jehla. Od rozcestí doleva až k místu s tzv. Bratrskými oltáři.