Bratrský sbor Turnov

Turnovský dům ´Na Sboře´ navazuje na stavbu, která zde, za Svěráckou branou, stála již koncem 16. století a která byla doloženě roku 1614 modlitebnou (Sborem) historické Jednoty bratrské. Původní renesanční budova byla roku 1888 restaurována v neoempirovém slohu. Tehdy zde byla také umístěna pamětní deska upomínající jak na ´Sbor českých bratří´, tak na tři turnovské osobnosti 19. století. V roce 2000 koupil zchátralou budovu bratrský sbor Ochranovského seniorátu ČCE, za kazatele Ondřeje Halamy. Po kompletní rekonstrukci byl dům ´Na Sboře´ slavnostně otevřen 20. října 2001.

Reformační Jednota bratrská měla v Turnově sbor již k roku 1500, v té době sbor tvořila snad celá pětina obyvatel města. V Turnově působili např. Jan Roh v roce 1518 a v letech 1524-1529 také Jan Augusta. Následky Šmalkaldské války v roce 1547 dopadly i na turnovský sbor Jednoty. Spolu se správcem sboru Jiřím Izraelem (asi 1505-1588) odešlo do polského exilu přes stotřicet osob a sbor zaniká. Obnoven byl roku 1575 pod ochranou majitele města a člena Jednoty Karla z Vartenberka. Sídlil nakonec v domě zvaném tehdy ´Na Kopidlně´ za Svěráckou branou. Po roce 1620,  s počátkem protireformace, sbor nuceně zanikl.

Ochranovská (obnovená) Jednota bratrská ustavila v Turnově sbor roku 1900 zásluhou misijního působení Václava Vančury (1857-1952). V roce 1913 byla slavnostně otevřena modlitebna v Kozákovské ulici. V období 1930-1975 byl turnovským kazatelem Pavel Glos (1903-1985). Po schismatu v české Jednotě bratrské se v Turnově ustavil sbor v rámci Českobratrské církve evangelické. Sídlí v domě ´Na Sboře´, který je vedle sborových aktivit otevřen mnoha kulturním akcím pro veřejnost.