Hora Bzí 1419

Jedno z míst ´putování lidu na hory´ během léta 1419, za velkých eschatologických nadějí vyvozovaných z biblického pohledu na svět, starozákonních obrazů soudu a novozákonní naděje. V neděli 17. září 1419 zde, na hoře Bzí u Blovic, jižně od Plzně, kněz Václav Koranda starší vyhlásil "Provolání na Bzí hoře", kde se sešel lid výlučně ´pro svobodné slyšenie zprávy věrné v Božím zákoně a kvůli potřebnému přijímání svátosti těla a krve Pána našeho, Spasitele Ježíše Krista´. Zatím bez výzvy k povolání do zbraně, i když ´Provolání´ volá po sjednocení ´pro pověstné dobré všeho královstvie´ a ohlašuje následné sejití ´Na Křížkách´ o 14 dnů později. Už zde krystalizuje obsah ´Čtyř pražských článků´. Pamětní desku tu umístil plzeňský evangelický Korandův sbor v roce 1969 při 550. výročí této ´poutě na hory´.

Zajímavost

Václav Koranda starší působil již od roku 1414 v Plzni, označené tehdy za ´zlaté město´.