Evangelický kostel Pržno

Skrytých evangelíků bylo v Pržně a v okolí mnoho. Dlouho odolávali protireformaci a zúčastnili se také velkého valašského povstání v letech 1777–1781. Toleranční patent přivítali, přihlásili se k augsburskému vyznání a v roce 1782 založili sbor. První toleranční modlitebna byla postavena o rok později, za prvního kazatele (1782-1785) Michala Solnensise (1752-1822).

Se stavbou nového kostela bylo započato po vyhlášení Protestantského patentu (1861). Základní kámen byl položen v roce 1866. Během šesti let byl postaven prostorný novogotický kostel, který navrhl stavitel Václav Urbánek ze Vsetína.

Kostel byl otevřen 27. října 1872 slavnostními bohoslužbami 27. října 1872, za faráře (1867-1903) Augustina Pilečky (1838-1903). Jednolodní budova má štíhlou, zdaleka viditelnou věž. Varhany postavil Karel Neusser z Nového Jičína. Ve třicátých letech 20. století byla vybudována nová fara namísto původní z roku 1782, která již dosloužila. Později byla přistavena zimní modlitebna.Farní sbor má kazatelskou stanici v nedaleké Mikulůvce.