Náhrobek Erazima Koháka

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Křížlicích. V rodinném hrobě jsou ´pohřbeni´ i oba jeho rodiče, členové Akademické YMCA a odbojáři z 2. světové války; a pohřbena je tu i jeho třetí žena.

Erazim Kohák (1933-2020) byl český filosof zaměřený na ekologická temata a enviromentální etiku, s evangelickými kořeny a celoživotním protestantským zaměřením. Po desetiletích exilu, kam odešel jako patnáctiletý spolu s rodiči, a působení na Boston University v USA se roku 1995 vrátil natrvalo do Prahy, kde kromě dlouhé řady aktivit byl profesorem na Filosofické fakultě UK. 

Filosofii chápal dynamicky jako soubor hodnot, o které je třeba aktivně usilovat (pravda není jednou provždy dána, ale vždy jde o náš pravdivý vztah k druhým a ke světu kolem nás). Byl oceněn Řádem TGM (2013). Po návratu z Ameriky se stal aktivním členem evangelického sboru v Praze u Klimenta.