Evangelický kostel Svratouch

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl ve Svratouchu již roku 1782. Toleranční modlitebna byla postavena v letech 1783-1784 a slavnostně otevřena 20. října 1784, za prvního kazatele (1782-1784) Michala Vincence.

Toleranční kostel byl secesně přestavěn v letech 1911-1912, za faráře (1881-1917) Jaroslava L. Chlumského (1846-1917). Kostel získal půlválcovou apsidu a čtyřbokou věž. Toleranční dispozice interieru, stůl Páně z roku 1812 na delší straně obklopený ze tří stran lavicemi, byla změněna na podélnou. Kolem kostela je hřbitov z toleranční doby.