´Evangelická škola´ Bučina

Po řadě žádostí o ustavení evangelické školy byl v roce 1859 vznik školy povolen a sbor postavil nízkou chalupu vedle fary naproti kostelu, za faráře (1816-1863) Jana Janaty st. Prvním učitelem (1859-1882) se stal Albín Honzálek (1838-1882) z Pusté Rybné.

Ovšem již od roku 1862 se status školy změnil na obecní. Obec, patrně roku 1876, postavila novou budovu ve vsi. Nástupcem učitele Honzálka, byť již na obecní škole, byl od 10. června 1882 učitel Čeněk Fikejz, který v letech 1879-1880 učil na evangelické škole ve Sloupnici.