Evangelický kostel Vysoká

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor ve Vysoké vznikl hned po vydání tolerančního patentu roku 1782, přihlásila se do něj až na tři rodiny celá ves a mnoho dalších z okolí. Prvním kazatelem (1783-1789) byl Petr Sikora (1761-1832), který do Vysoké přijel 17.12.1783. Základní kámen kostela byl pro mnohé potíže ze strany vrchnosti položen až 3.4.1786 a stavba dokončena 19.11.1786.

Jelikož kostel měl v rozporu s omezeními tolerančního patentu oblouková okna a dveře, byl sbor donucen vojenskou exekucí je zazdít do obdélníkového tvaru. Původní podoba byla obnovena až v šedesátých letech 19. století, za faráře (1837-1842, 1847-1881) Jana Šolína Ledeckého (1808-1890). Ve Vysoké působil mj. Jan Végh. V současnosti je Vysoká kazatelskou stanicí mělnického sboru ČCE.

Zajímavost

V areálu kostela je umístěn Památník toleranční doby.

Komentáře

Jan Végh (1755-1830) byl nejdříve farářem v Libiši (1783-1793, tři roky v Lysé (1793-1796), znovu v Libiši (1796-1811) a konečně v Nebuželích (1811-1825). Do Vysoké mohl snad přijet jako host kázat nebo zde být administrátorem.