Evangelický areál Opatovice

Toleranční fara z roku 1785 stála nejspíše poblíž evangelického kostela. Kolem poloviny 19. století byla koupena vlhká budova bývalého hostince na druhé straně silnice proti kostelu a upravena na faru, za faráře (1832-1872) Prokopa Heřmana Kryštufka (1802-1873). Za jeho nástupce, faráře (1872-1905) Josefa Jakuba Kučery (1846-1905), byla v roce 1876 postavena opodál této staré fary nová farní budova; slavnostně otevřená 3. září 1876.

Ve druhé polovině 20. století byla ´stará´ fara upravena na modlitebnu se sálem pro bohoslužby během zimního období. Také ´nová´ fara byla několikrát renovována, vedle bytu faráře je v ní zařízena farní kancelář a presbyterna, místnost pro setkávání během týdne.