Památník Milíče z Kroměříže Kroměříž

Památník Milíče z Kroměříže byl v jeho rodišti odhalen 29. června 1974 k 600. výročí úmrtí na Velkém náměstí před Regentským domem. Je dílem Bedřicha Hanáka, použita byla slezská žula.

Milíč z Kroměříže (1320 až 1325-1374) je počítán mezi předchůdce české, první, reformace. Vyslovil program nápravy církve nesený nadějí, že zvěstováním Slova (evangelia) bude odhalena zrada západního křesťanství, a tím se ukáže nutnost rozhodnout se mezi Kristem a antikristovským znetvořením církve.

Jako císařský úředník i církevní hodnostář poznal a viděl praktické důsledky propojení světské a duchovní moci. Roku 1363, pod vlivem Konrada Waldhausera (asi 1320-1369), se náhle vzdal úřadů a věnoval se kázání prorockého poselství. Jako kazatel je spojen s řadou pražských kostelů.

Roku 1367 chtěl v Římě varovat papeže Urbana V.; byl tam uvězněn, na obhajobu napsal ´Spisek o Antikristu´. V roce 1372 založil v Praze Nový Jeruzalém, jako kazatelskou školu a zároveň nápravnou instituci pro kající ženy, kde v praxi aplikoval to, co doporučoval obecně: časté slavení eucharistie a přistupování ke stolu Páně. Byl obžalován pražským duchovenstvem, odešel se obhájit do Avignonu a zde 29. června 1374 zemřel.