Památník Kralické bible Kralice

V budově památníku je, kromě stálé expozice včetně funkčního tiskařského lisu, také prostor věnovaný Janu Ámosu Komenskému, jeho dílu a době, ve které působil. Na lisu je možné nechat si vytisknout biblický text, ze zrekonstruované matice, jako např. tento z Ezechiele 48,33-35:

"Též od strany polední čtyř tisíc a pět set loket míra, a brány tři, brána Simeonova jedna, brána Izacharova jedna, brána Zebulonova jedna. Od strany západní čtyř tisíc a pět set, brány jejich tři, brána Gádova jedna, brána Asserova jedna, brána Neftalímova jedna. Okolek osmnácti tisíc loket, jméno pak města od dnešního dne bude: Hospodin tam přebývá."

Kralická tiskárna byla v původní tvrzi Karla staršího ze Žerotína. Tvrz byla v pobělohorské době roku 1628 zničena. V 60. a 70. letech 20. století zde probíhal rozsáhlý archeologický výzkum pod vedením Vlasty Fialové (1896-1972). Jeho výsledkem je současný Památník bible.
Jiří Jelínek